Tag » Yeremia

KITAB YEREMIA

YEREMIA1

1. TUHAN PILIH 1 NABI YANG HAKIMI BANGSA2

1:1 Inilah perkataan-perkataan Yeremia bin Hilkia, dari keturunan imam yang ada di Anatot di tanah Benyamin… 35.236 kata lagi

Yeremia

Day 160 - Yeremia 51 - Ratapan 3

Yeremia 51

NUBUAT MELAWAN BABEL (50:1-51:64)

Nubuat yang panjang ini memiliki dua tema – kejatuhan Babel dan kembalinya bangsa Yahudi dari pembuangan di Babel. 648 kata lagi

Alkitab

Day 158 - Yeremia 41-45

Yeremia 41

Gedalya yang ditunjuk  oleh Babel untuk memimpin Yerusalem juga seorang pemimpin yang baik, yang peduli akan kesejahteraan rakyatnya.

Sayang sekali, tetap ada orang-orang yang tidak mau tunduk pada… 257 kata lagi

Alkitab

Day 157 - Yeremia 36-40

Yeremia 36:23 – MENGOYAK-NGOYAKNYA … DILEMPARKAN KE DALAM API.

Ketika raja mulai merusak kitab gulungan itu, ia bukan hanya menyatakan permusuhan terang-terangan terhadap semua peringatan dan imbauan Yeremia untuk bertobat, tetapi juga kebenciannya terhadap Firman Tuhan yang tertulis dan kepada Tuhan sendiri. 564 kata lagi

Alkitab

Day 156 - Yeremia 31-35

Yeremia 31:1-14

Pemulihan kembali ke sediakala berarti Israel kembali menjadi umat Tuhan, dan TUHAN menjadi Allah mereka sebagaimana ditegaskan dalam perjanjian Sinai (31:1; lih. 650 kata lagi

Alkitab

Day 155 - Yeremia 26-30

Yeremia 26

Setelah Yoyakim menjadi raja Yehuda, Tuhan mengutus Yeremia utk menyampaikan pesanNYA kepada umat : Yerusalem akan jatuh karena dosa mereka. Para pemimpin Yehuda berusaha utk membunuh Yeremia, tetapi ia diselamatkan ketika sekelompok orang membela pelayanan kenabiannya.  311 kata lagi

Alkitab

Day 154 - Yeremia 21-25

Yeremia 21

Zedekia mengutus dua imam kepada Yeremia untuk bertanya apakah Tuhan akan membuat Nebukadnezar mundur (ayat Yer 21:1-3). Melalui nabi itu Tuhan menyatakan, “Tidak,” dengan tegas. 340 kata lagi

Alkitab