Tag » YEL

Animals | Cat eyes!

Please use Searchy.One

Description From Photographer if Any:

By patthom974

Source: 500px.com

Animals

Still Life | ...

LG G4 Rated as the Best Camera Phone for Pictures @ Searchy.One Search

Description From Photographer if Any:

şirince


By palabra

Source: 500px.com

Flower

YEL: Day 1, from Los Angeles to Las Vegas

Day 1

Routine drive from Los Angeles to Las Vegas via I-15. Temperature reached 113 degrees while crossing the Mojave desert. Relaxed a little in the room after checking-in, booked two tickets for a show & hotel room for the next night, and headed straight to the Cosmopolitan for dinner. 222 kata lagi

Nevada

YEL: A Road Trip to Yellowstone

June 2015.

11 days & 10 nights.

Nevada, Arizona, Utah, Idaho, Wyoming, Montana.

Nevada

God's Love (YELE: Bible NT)

YELE: Bible NT

John (Njon) 3:16

16 Dyámê mbêmê tpémi yi nuu ghi dmi Chóó Lémi nódo dnyinté daa tóó, wod꞉oo chóó Tp꞉oo mu ngmidi nmo a kpo, mu kópu u dîy꞉o n꞉ii u kwo adî kêlîmî, daawa dyênê, u nuw꞉o kamî ngê wa pyódu, ghê kamî wamyedê pyw꞉oo, ghéni n꞉ii chedê ngê daawa pyódu.

Bible

The Beatitudes (YELE: Bible NT)

YELE: Bible NT

Matthew (Mátiyu) 5:3-12

3 Yepê, Pinté knî y꞉oo u yi ntee a kwo, Pi knî y꞉oo dny꞉oo ngêêpî nmo, n꞉ii knî y꞉oo u yi yinté mye kwo, Chóó Lémi ngê choo a ngêêpî nmo, yi yéli yi gha dmi dny꞉oo pywelepywele, Chóó Lémi ngê kóó k꞉oo wa kaa té. 438 kata lagi

Bible