Tag » Wayang

Wayang Kulit Jawa

Kesenian Wayang Kulit merupakan budaya Indonesia yang berasal dari Jawa danaberhasil terkenalhingga di tanah manca negara. Wayang merupakan seni budaya yang menonjol di bangsa Indonesia jika dibandingankan dengan seni budaya lainnya. 286 kata lagi

Mbois

Waya - Barteg

week 9-10

Creative Director:

Revisions weren’t completely met, so I had to change my approach to accommodate the visuals we have now. The new approach to the visuals would be taking the literal wayang and have it modernised. 100 kata lagi

#wayang

Waya - Barteg

week 7 – 8

Creative Director:

Waya hasn’t progressed far, although the designer has been pushed, the results still aren’t quite satisfactory so more revisions are due. 124 kata lagi

#wayang

Waya - Chance

Week 5-6

Creative Director:

For this week, my graphic designer made some fashion image manipulation using the wayang silhouette to create something modern, but way too literal for what I had imagined. 85 kata lagi

#wayang

Waya - Chance

Week 3-4

Creative Director:

Waya is the project chosen by both me and the lecturers of this class. It is a campaign that aims at reviving Indonesian culture (traditional arts). 196 kata lagi

#wayang

Pandawa lan wayang kulit

(Pandawa) Wayang kulit ringgit purwa menika, salah satunggaling kabudayan Jawi ingkang adiluhung. Supados mbeberaken tumindak becik kawicaksanan tumraping manungsa ing ndalem bebrayan. Lampahaning wayang saget dados piwulang dumateng manungsa tumrap manah lan ngelmunipun kangge lakuning urip ing ndalem masyarakat, agami, lan negari. 21 kata lagi

Wayang

Goro-Goro Wayang Kulit (Klasik)

Bumi gonjang ganjing langit kêlap-kêlip ,

katon lir kincanging alis risang mawèh gandrung ,

sabarang kadulu wukir moyag-mayig ,

saking tyas baliwur lumaris anggandrung , 201 kata lagi

Wayang