Tag » Wayang

Pandawa lan wayang kulit

(Pandawa) Wayang kulit ringgit purwa menika, salah satunggaling kabudayan Jawi ingkang adiluhung. Supados mbeberaken tumindak becik kawicaksanan tumraping manungsa ing ndalem bebrayan. Lampahaning wayang saget dados piwulang dumateng manungsa tumrap manah lan ngelmunipun kangge lakuning urip ing ndalem masyarakat, agami, lan negari. 21 kata lagi

Wayang

Goro-Goro Wayang Kulit (Klasik)

Bumi gonjang ganjing langit kêlap-kêlip ,

katon lir kincanging alis risang mawèh gandrung ,

sabarang kadulu wukir moyag-mayig ,

saking tyas baliwur lumaris anggandrung , 201 kata lagi

Wayang

The First Deliveries of Wayang Reimagined Merchandises

Following his exhibition at Gedung Wayang last week, Rafif also launched his online store for Wayang Reimagined merchandises. Using tees.co.id as the platform, Rafif Satrio Works stores… 116 kata lagi

Family

Arjuna Reimagined T-Shirt is Arrived!

Wow, my new t-shirt has arrived! Not an ordinary one, but this t-shirt is fully designed by my nephew Rafif. He builds characters from Pandawa Lima wayang into the modern and futuristic designs of, what-he-called, ‘ 141 kata lagi

Mobile

Gunungan Wayang

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam nec nunc eget enim molestie rhoncus at nec tortor. Duis lacus mauris, congue id metus nec, euismod iaculis lacus. 166 kata lagi

Jawa

Wayang Reimagined Exhibition: Priceless Moment

Finally the D-Day! Rafif will have his “Wayang Reimagined” exhibition. The day when he show the world the glimpse of talent he has in character design. 296 kata lagi

Family

Karakter Pandawa Lima

Karakter Pandawa Lima
Banyak sekali karakter pewayangan yang bisa kita jadikan contoh dalam kehidupan sehari-hari, tapi tentunya yang berkarakter baik. baik Pandawa Lima merupakan tokoh yang tidak dapat dipisahkan dengan kisah Mahabarata, karena Pandawa Lima merupakan tokoh sentralnya bersama dengan Kurawa. 923 kata lagi