Any Yudhoyono, dulunya seorang Pelacur dan kini memang jadi ibu negara.

Jadi maklum aja jika kecongkakan keluarganya selangit.

Berita ini dapat anda baca dari banyak website kami & friends. 147 kata lagi