Tag » Wali

Mustaka Godhong Kluwih, Keluwihan Para Wali

Menilik kembali pada aset hasil budi dan daya masyarakat di Jawa yang begitu banyaknya, tentu banyak pula nilai-nilai yang hendak dibawa oleh budaya tersebut. Nilai-nilai Islam semenjak kehadiran Wali Songo ke Jawa pun menghiasi karya-karya luar biasa tersebut. 499 kata lagi

Santri

[Poem] The Sorrow Of Growing Old Yet Still A Single Woman

It is said that a woman wrote the following poem from al-Baahah Mountain. It was written because she was forbidden from marriage until she became so old that few were interested in marrying her. 374 kata lagi

Marriage

Why are you crying?

ما يبكيك؟

 

 

 Why are you crying?

Shaikh Dr. Mahmoud Mrglani

 

 

Bismi ALLAH al-Rahman al-Rahim.

Wa salla ALLAH ‘ala sayyidina wa mawlana Muhammad rasul, ALLAH salla ALLAH ‘alayhi wa ‘ala Alihi wa Sahbihi wa sallam tasliman ila Yawm al-Din. 597 kata lagi

Miscellaneous

Dear Wordpress..

It’s been quite long since I’ve written something. Oh let me tell you I had a couple of really busy weeks.

Leave!

I’m back with a good news! 200 kata lagi

Personal

Ali is the Wali after me

Shu‘bah relates it from Salmah bin Kuhayl: I heard it from Abu Tufayl that Abu Sarihah or Zayd bin Arqam (Shu‘bah has doubts about the narrator) — relates that the Prophet (Peace Be Upon Him) said: One who has me as his master has Ali as his master. 108 kata lagi

Islam

Huwag gawing lokohan ang pagiging Wilaayah (ang karapatan na maging walee sa nikah/kasal)

بسم الله الرحمن الرحيم

Hindi na kakaiba lalo na sa ating bansang Pilipinas ang pagtatalo ng ama at ng kanyang anak na babae na nais magpakasal sa kanyang napupusuan, at kapag hindi sila nagkasundo, ang babae ay nagtutungo sa Islamic center at doon kukuha ng magiging kapalit ng kanyang ama bilang kanyang walee, kaya maaari na siyang magpakasal na hindi kailangan ang permiso o pagpayag ng ama. 569 kata lagi

Sarang Tawon Aswaja

“Ahlussunah itu seperti sarang tawon, Cung!” seru Sang Kiai sambil mengangkat penjalin dari tangannya.

Santri pun bingung. Mereka lebih suka menyuarakan pendapatnya dengan mengubah ekspresi wajahnya. 334 kata lagi

Santri