Tag » Undang-undang

Bagaimana cara menghitung ongkos kerja dengan mengacu pada peraturan undang undang tenaga kerja?

saya tegaskan ini adalah perhitungan versi saya. jika ada kekeliruan mohon dibantu untuk memperbaiki dengan cara memberi commend diatas misal salahnya seperti salah hitung atau persentase bpjs yang kurang tepat. 638 kata lagi

UU 18/2009 juncto UU 41/2014

buat yang bingung baca UU 41/2014 ttg perubahan UU 18/2009 nih kami jadikan satu di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan Sebagaimana Telah Dirubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014

uu_18_2009__jo__uu_41_2014

Dokter Hewan

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 Tentang Museum

Bagi teman-teman dan instansi maupun organisasi yang bergerak di bidang permuseuman tentu cukup bergembira atas diterbitkannya turunan Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya… 49 kata lagi

Museum

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya

Cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 74 kata lagi

Cagar Budaya

Reblogged: Advokasi dalam Civil Society

Tulisan ini jika tidak salah ingat dibuat untuk kepentingan kelas Hukum Kenegaraan dan Perundang-Undangan. Tulisan ini juga pernah dimuat di blog lama saya. Post asli bisa dilihat di:¬†http://leblancetnoir.blogspot.co.id/2010/11/advokasi-dalam-civil-society.html… 1.022 kata lagi

Orang Bukan Islam di Bawah Undang-undang Syariah

Penulis: Professor Dr. A. Rahman I. Doi

ISBN: 983 62 2506 4

Perbincangan daripada isu hak, kesamarataan hingga ke cukai.

Law