Tag » Umat

Cara Mendidik Anak 1 – Next Generation

Pada suatu hari, saat sedang berkumpul dengan para sahabat, Rasulullah pernah memberikan peringatan. Beliau bersabda, “Pada suatu saat nanti akan datang di tengah-tengah umat Islam, di mana orang lain di sekeliling akan mengerubungimu seperti bersatunya orang-orang yang mengerubungi makanan yang ada di atas meja hidangan.” … 664 kata lagi

Islam

Getting Into Medicine - UMAT to UCAT

If you want to get into medicine in 2020 registrations for the UCAT are now open. 

Two West Australian universities have switched from the University Medical Admissions Test (UMAT) to the University Clinical Admissions Test (UCAT) for the 2020 intake:  449 kata lagi

Career Advice

Kepastian Ajal

Tidak ada suatu umatpun yang dapat mendahului ajalnya, dan tidak (pula) dapat mengundurkan (nya).

15. 5

Al Quran

Penjelasan

“…ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia, dan supaya mereka diberi peringatan dengan-Nya, dan supaya mereka mengetahui bahwasanya Dia adalah Tuhan Yang Maha Esa dan agar orang-orang yang berakal mengambil pelajaran…”

14:52

Al Quran

Bahasa Umat

Kami tidak mengutus seorang rasulpun, melainkan dengan bahasa kaumnya, supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki, dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. 11 kata lagi

Al Quran

Tuhan Tempat Bertawakkal

“…Kami telah mengutus kamu pada suatu umat yang sungguh telah berlalu beberapa umat sebelumnya, supaya kamu membacakan kepada mereka yang Kami wahyukan kepadamu, padahal mereka kafir kepada Tuhan Yang Maha Pemurah. 23 kata lagi

Al Quran

"Ummah" dan "Cosmopolitanism": Serupa Tapi Tak Sama

“UMMAH” DAN “COSMOPOLITANISM”: SERUPA TAPI TAK SAMA

Ada dua konsep mengenai komunitas manusia lintas batas negara yang tampak serupa. Yakni konsep Ummah di dalam khazanah keilmuan Islam dan konsep Cosmopolitanism di dalam khazanah keilmuan Barat. 1.192 kata lagi

Islam