Seperti biasa ketika zaman ke khalifahan Umar bin khatab r.a., beliau selalu mengelilingi Madinah untuk mengontrol rakyat-rakyatnya.

Pada suatu malam, beliau mendengar ada anak keceil yang menangis, beliau mendekati rumah tersebut dan mengetuknya. 120 kata lagi