Tag » Ujian

kisi kisi ski ussp mass 2016

Kisi kisi ski 10 mass ussp ski 2016

  1. Kota Madinah sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah
  2. Salah satu suku Arab yang mendiami kota Madinah
  3. Suku Aus dengan Suku Khazroj…
  4. 495 kata lagi
Ujian

kisi kisi kelas 12 aqidah ussp s1 2016

Kisi kisi kelas 12 mass ssp s1 2016

  1. Aqidah adalah sejumlah kebenaran yang dapat diterima secara umum oleh manusia yang berdasarkan akal wahyu, dan fitrah. Kebenaran itu ditanamkan di dalam hati serta diyakini kesahihan dan kebenarannya secara pasti, serta menolak segala sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran.
  2. 285 kata lagi
Ujian

Tragedi Kemalangan Kedua

Beginilah yang dikatakan sudah suratan takdir. Aku ditimpa kemalangan motosikal untuk kali yang kedua dipersada perjalanan hidup ini. Tidaklah berdaya bagi aku untuk menafikan qadha dan qadar Tuhan semesta alam. 914 kata lagi

Peribadi

Gua Singa

Cerita Daniel di gua singa adalah cerita yang menarik untuk kita pelajari. Daniel menghadapi situasi dimana orang yang paling berkuasa pada saat itu yaitu raja Darius ingin menolongnya menghadapi ancaman gua singa. 350 kata lagi

Bergaul Dengan Tuhan