Label » Uchiha Sasuke

[FF] #Crossover- After a Year (Oneshoot)

After a Year

| Uchiha Sasuke | Son Soohyun | PG | Life, Romance | | Oneshoot |

Happy reading. Taste the emotion,feel the imagination :D… 1.287 kata lagi

Fan Fiction

Boruto: Naruto the Movie

Hey guys!

Today I’ll be reviewing Boruto: Naruto the Movie, which I watched in the cinemas last Friday (which was once again the last day of its showing. 1.812 kata lagi

Reviews

[Fake][NaruSasu ft. HashiMada] part 6

Theo tiến độ fake mình làm ngày xưa thì đây là part cuối rồi, nếu mọi người ủng hộ, mình sẽ cân nhắc về việc mần tiếp các part kế dù có thể sẽ phiền mọi người đợi hơi lâu… Mọi người cho mình xin chút ý kiến nha? 126 kata lagi

Hashimada

[Fake][NaruSasu ft. HashiMada] part 5

Mề gà đã mang part 5 đến cho các chế đây. Thật xin lỗi vì để mọi người đợi lâu, bản thân mình là 1 shipper 2 chân đứng chục thuyền =))) nên việc phân bổ thời gian cũng hơi vất vả chút. 126 kata lagi

Hashimada

[Fake][NaruSasu ft. HashiMada] Part 4

Idea + Edit: Otamega/Ka KaNg/ Kanguyenka (me anyway~)
Disclaimer: các nhân vật đều thuộc về thánh Kishi, mị chỉ mượn tạm vì mục đích self-service. 112 kata lagi

Hashimada

[Fake][NaruSasu ft. HashiMada] Part 3

Idea + Edit: Otamega/Ka KaNg/ Kanguyenka (me anyway~)
Disclaimer: các nhân vật đều thuộc về thánh Kishi, mị chỉ mượn tạm vì mục đích self-service. 137 kata lagi

Hashimada

[Fake][NaruSasu ft. HashiMada] Part 1

Idea + Edit: Otamega/Ka KaNg/ Kanguyenka (me anyway~)

Disclaimer: các nhân vật đều thuộc về thánh Kishi, mị chỉ mượn tạm vì mục đích self-service. 156 kata lagi

Hashimada