OBJEKTIF:
•    Memahami prinsip dasar penggerak mula
•    Mempelajari kinerja penggerak mula
•    Mempelajari operasi dan perawatan penggerak mula

SASARAN PESERTA TRAINING:
•    Teknisi penggerak mula… 132 kata lagi