Tag » Trigonometri

Materi Trigonometri

Sinus, Kosinus, dan Tangen

  1.  Segitiga Siku-Siku

 Sinus, kosinus dan tangen adalah fungsi utama yang digunakan dalam

trigonometri dan didasarkan pada segitiga siku-siku. Adapun segitiga

siku – siku sebagai berikut: 127 kata lagi

TRIGONOMETRI

PENYELESAIAN BEBERAPA SOAL MATEMATIKA (TOPIK: KOMPOSISI FUNGSI DAN TRIGONOMETRI)

PENYELESAIAN BEBERAPA SOAL MATEMATIKA (TOPIK: KOMPOSISI FUNGSI DAN TRIGONOMETRI)

Ivan Taniputera.

18 Mei 2017.

.

1. Jika (f o g) = x^2 + 4x – 9 dan f(x) = x+3. 210 kata lagi

Matematika

Trigonometri

A. Tentang Sudut

Sudut adalah pertemuan atau perpotongan 2 buah garis/sinar atau bangun yang dibentuk oleh dua garis yang yang berpotongan di sekitar titik potongnya. 499 kata lagi

Selamat Hari Pi 2017!

Pengenalan

Nilai Pi (ditulis dengan huruf Yunani, π) adalah nombor tiada nisbah yang digunakan dalam geometri yang melibatkan bulatan. Nilainya boleh diperolehi dengan mengambil nilai ukurlilit bulat lalu dibahagikan dengan kelebarannya (diameter). 346 kata lagi

Trigonometri

Rekaan Kertas A4 Sangat Bijak, Jangan Terkejut Kenapa.

Pengenalan

Rakyat Malaysia secara umumnya menggunakan kertas bersaiz A4 untuk menulis, melukis, membalas surat cinta dan pelbagai kegunaan umum yang lain. Malah, ianya digunakan di pelbagai negara secara meluas kecuali negara-negara yang menggunakan sistem kertas Amerika (seperti Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico). 348 kata lagi

Trigonometri

Rangkuman Materi Kuliah Trigonometri

Kebanyakan kita mengenal pertama kali perbandingan trigonometri sin, cos, tan menggunakan segitiga siku-siku. Tetapi dari mana asal nama-nama aneh yang terdiri dari tiga huruf itu? 550 kata lagi

Trigonometri