Tag » Tomin

Ijol

“Pak, kancani nang Pengampon.”

“Lapo?”

“Golek wedak.”

“Gak kurang adoh?”

“Halah, nang kono luwih murah.”

“Luwih murah lek adoh yo podo ae.”

Males krungu saurane bojone, Wiji sing mau seneng langsung mrengut. 825 kata lagi

Tomin

Tanggal Limolas

Mari garapan omah beres, Wiji budal adus. Ora mung adus, wong wedok iku umbah-umbah sisan. Wis dadi kebiasaan, adus brarti umbah-umbah. Klambi sing mau digawe langsung diucek bareng karo klambi regedan bojo karo anake. 839 kata lagi

Tomin

Gelang

“Anyar maneh gelange.”

“Halah, mung cilik-cilikan iki.”

“Cilik lek akeh ngunu yo abot.”

“Bapake Caca mari oleh rapelan.”

Minggu isuk mari senam bareng nang Balai RT Wiji karo ibu-ibu ora langsung mulih ning sik ngumpul ngobrol. 627 kata lagi

Tomin

Monopoli

 

“Iki anakku!”

“Aku sing nduwe hak, areke sik bayi Sampeyan gak iso ngopeni.”

“Gak urusan karo pengadilan, anakku melu aku!”

Dini karo Ari sing wis ora iso bareng maneh akhire milih pisah. 575 kata lagi

Tomin

Prahara

“Yo aku ki kesel, Mas. Kaet mulih kerjo wis mbok jak gelut.”

“Mbok pikir aku gak kesel? Mbok pikir aku ndok omah ki meneng ae ngunu ta?” 620 kata lagi

Surabaya

Eli

Sing jenenge wong omah-omah mesti ono gudane. Ora mung perkoro duit, sifat sing bedo, kadang perkoro masa lalu sing uwes iso nggarai tukaran. Sak durunge karo Wiji, Diman yo tau seneng arek. 771 kata lagi

Surabaya

Malem Minggon

 

“Lapo?”

“Apane”

“Nyawang ae lapo?”

Diman mesem. Wong lanang iku rodo isin, ketemon. Ora nyauri dheweke malah nyandak es teh nang ngarepe. Wiji sing lagi mangan nang ngarepe nerusno lek mangan. 816 kata lagi

Tomin