TOKOH PELOPOR TASAWUF

  1. Biografi

Hasan Al-Bashri ynag bernama lengkap Abu Sa’id Al-Hasan bin Yasar, adalah seorang zahid yang amat masyhur dikalangan tabiin. Ia dilahirkan dimadinah pada tahun 21 H. 502 kata lagi