Tag » Tinta

Tinta

Mahal kita gaya ng itim:
Malalim
Madiin
Mabigat
Mahal kita hanggang dilim.

120214
Ginawa (o nagawa?) ko ‘to isang gabi nang matapon ko ‘yong acrylic paint sa bahay. 46 kata lagi

Filipino

a saia – hü-gô

galáxia visual – hü-gô

luz interior – hü-gô