Label » Tinta

I Sengsong Malesso'

Estague un dikike’ na tinige’-hu put i sengsong Malesso’ giya Guahan. Hu tuigiyi i prayek I Ma’adahen i Fino’ Chamorro gi Koleho nu este. Dipotsi para u mausa gi un leksion put i sengsong gi sanhaya’ na songsong siha giya Guahan. 179 kata lagi

Fino' Chamoru

Pilipit

Kung hindi mo masungkit, huwag mong ipilit.

Mas maiging lumisan na lang kahit masakit sa damdamin, kaysa naman manatili ka pero hindi pa din ikaw ang kanyang pipiliin. 37 kata lagi

Liwanag

Doon tayo sa liwanag magsayaw.

Tayo’y magsaya sapagkat maikli lang ang buhay.

Nakikita mo ba ako?

Hindi maalis ang ngiti sa aking mga labi.

Walang tigil ang aking katawan sa pagsabay sa masayang musika. 18 kata lagi

Foto United

Parang walang katapusan.
Parang paikot-ikot na lang.
Ganito na lang ba habangbuhay?
Ang pagbuntong hininga’y hindi mapigilan.
Marami siyang tanong na hanggang ngayo’y hinahanap ang mga kasagutan.

Bleak 

Black ink.
Black clothes.
Black tie & black blood coming out from my nose.
Black suit.
Black space.
Someone wants to end this kind of chase.

10/11

“If you’re not going to do it, then take everything without regrets.”