Tag » Tiffany

Mad Love Chương 10 (Phần 2)

Rain

“Đây là Bác sĩ Young. Đang ở cùng với tôi lúc này là, bệnh nhân đặc biệt của tôi, Kim Taeyeon, và Sĩ quan cải huấn Yunho.” 6.526 kata lagi

Fanfic

E.I.L|L.I.E - [TAENY]

“Ahh.. aku lapar sekali. Padahal tadi kita hanya berbelanja sebentar, tapi perutku sudah selapar ini.” Tiffany dan Taeyeon baru saja tiba di sebuah restoran bernuansa… 3.122 kata lagi

Taeny

Mad Love Chương 10 (Phần 1)

Rain

Cực kỳ khó khăn cho tôi khi không nghĩ về Kim Taeyeon. Thậm chí sau khi phiên làm việc kết thúc, cô vẫn còn ở trong đầu tôi. 5.314 kata lagi

Fanfic