Label » Teen Top

NYLON [2015.05] (Super Junior D&E, F.T. Island, Teen Top)

STATUS : READY STOCK

HARGA : Rp 195.000

  • Cover : Super Junior D&E
  • F.T. Island
  • Teen Top
  • Hong Jong Hyun

CARA ORDER :

https://wp.me/P5ghDY-8G

CONFIRMATION PAYMENT : 13 kata lagi

Magazines

C.A.P of Teen Top Left a Voice Message on Flitto

C.A.P of Teen Top left a voice message on Flitto: https://www.flitto.com/twitter/174/2179792

Thank you, jjhcyon 님, who gave transcripts on Flitto.

네 안녕하세요.
Yes, hello.

오랜만이죠. 126 kata lagi

Learning Log

Trans | K+ | C.A.PJi | “10 More Minutes?”

 “Những lúc như này là khi Min Soo ghét cái nhiệm vụ trưởng nhóm nhất trên đời.”

gia đình hạnh fuck quá thương Minsu =))

2.984 kata lagi
Fanfic

[P-series] K | ChangRick, Minsoo | "Druxy"

credit to In My Pocket.

written by Minto Suri.

druxy

one sided!chang hyun, changjo-ricky, min soo | k | hanoi!au, flangst.

bgm : thương – lê cát trọng lý.

4.385 kata lagi
Fanfic

[P-series] - intro, prologue & masterlist.

it’s the p

{p stands for poisoncage.}

written by Minto Suri.

Title : it’s the p (p stands for poisoncage).

Disclaimer : người viết không sở hữu gì ngoài cốt truyện. 503 kata lagi

Fanfic

Pink Ocean

Pink Ocean

Teen Top’s Changjo & Oh My Girl’s Hyojung

short story! fluff all the way!

***

“I sometimes forgot you’re younger than me,” 594 kata lagi

AU