Tag » Tayammum

Wudu Lapbook

Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatu,

I hope all you ladies are having a blessed day! Today I thought I would show you a lapbook me and the kiddos recently finished about cleanliness. 153 kata lagi

Age 5-6

Description of tayammum

How should a person do tayammum if he cannot find water or if he cannot use water?

Praise be to Allaah.

Al-Bukhaari and Muslim narrated the hadeeth of ‘Ammaar ibn Yaasir describing tayammum. 386 kata lagi

Fiqh (Jurisprudence)

Bolehkah Orang Yang Junub, Berwudhu Sahaja Jika Air Sangat Dingin

BOLEHKAH ORANG YANG JUNUB, BERWUDHU SAJA JIKA AIR SANGAT DINGIN

Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizhahullah

Penanya: Semoga Allah berbuat baik kepada Anda, penanya mengatakan: “Saya mengalami junub, sementara saya tidak memiliki air panas, maka saya membasuh kemaluan dengan air dingin, lalu saya berwudhu dengan air dingin tersebut dan tidak bertayamum, kemudian saya mengerjakan shalat. 96 kata lagi

Ibadah