Tag » Tayammum

Kritik Ilmiah adalah Budaya Ilmiah Islam Sejak Dulu

Abu Is-haaq asy-Syiiraaziy rahimahullah (w. 476 H) berkata,

ولا يجوز للمتيمم أن يصلي بتيمم واحد أكثر من فريضة. وقال المزني: يجوز. وهذا خطأ، لما رُوي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: من السنة أن لا يصلي بتيمم إلا صلاة واحدة ثم يتيمم للصلاة الأخرى. 322 kata lagi

Kutipan Faidah

Description of tayammum

How should a person do tayammum if he cannot find water or if he cannot use water?

Praise be to Allaah.

Al-Bukhaari and Muslim narrated the hadeeth of ‘Ammaar ibn Yaasir describing tayammum. 386 kata lagi

Fiqh (Jurisprudence)

Bolehkah Orang Yang Junub, Berwudhu Sahaja Jika Air Sangat Dingin

BOLEHKAH ORANG YANG JUNUB, BERWUDHU SAJA JIKA AIR SANGAT DINGIN

Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizhahullah

Penanya: Semoga Allah berbuat baik kepada Anda, penanya mengatakan: “Saya mengalami junub, sementara saya tidak memiliki air panas, maka saya membasuh kemaluan dengan air dingin, lalu saya berwudhu dengan air dingin tersebut dan tidak bertayamum, kemudian saya mengerjakan shalat. 96 kata lagi

Ibadah

Fiqh of Purification in Hanafi Madhhab (part 4): Tayammum – the dry ablution

Tayammum (تيمم‎‎), in Islamic terminology, refers to the act of dry ablution instead of the usual wet ablution (i.e. Wudhu and Ghusl) due to some impediments, by wiping specific parts of the body as guided by the Sacred Law of Islam before one can make himself or herself available for Prayer and some other specific acts of worship. 608 kata lagi

Fiqh Of Worship (Hanafi)