Tag » Taurat

Patik Palimahon (Hukum Kelima Taurat)

Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan TUHAN, Allahmu, kepadamu.

Ingkon pasangaphonmu do natorasmu asa martua ho, jala leleng mangolu di tano na nilehon ni Jahowa Debatam di ho.

460 more words

Korban Bakaran dalam Taurat

Jika melihat korban bakaran, ada merpati, domba, dan kerbau; dalam Tritunggal juga ada Roh Kudus, Yesus, dan Bapa; apakah berarti kerbau melambangkan Allah Bapa? kalau ya apa kenapa Allah Bapa memilih dilambangkan kerbau? 62 more words

Isu Teologis

Ragi Orang Farisi Masa Kini

Dear Sophia

Apa konteks yg tepat utk “Ragi Orang Farisi” (Mat 16:6) pd zaman ini?

Herjaya 220 more words

Dosa