Tag » Tauhid

Untuk Apa Kamu Ada?

Ustad Syafiq Reza Basalamah, salah satu doktor bidang aqidah lulusan Universitas Islam Madinah. Putra kebanggaan tanah air tercinta indonesia.

Salah satu judul ceramahnya yang paling iconic adalah, “Aku Ada Untuk Apa”. 143 kata lagi

Islam

Ringkasan Landasan Ketiga dari Al-Ushul Ats-Tsalatsah

بسم الله الرحمان الرحيم

Ringkasan dari landasan ketiga kutaib Al-Ushul Ats-Tsalatsah. Sebuah kitab kecil karya Asy Syaikh Muhammad Ibnu Abdil Wahhab At-Tamimi -rohimahullohu ta’ala-. Kutaib yang masyhur di kalangan para penuntut ilmu syar’i. 222 kata lagi

Islamic

Menolak Thaghut Dengan Hati, Lisan dan Perbuatan

Salah satu dari inti Tauhid adalah kufur bit thaghut. Kufur bit Thaghut datang dari pengingkaran dan itu berarti menolak dan mengingkari semua yang diibadahi selain Allah, bukti atas ini adalah ketika Rasulullah SAW bersabda, 1.033 kata lagi

Tauhid

Tiga Landasan Utama

MUQADDIMAH

Akhi (Saudaraku).
Semoga Allah sentiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada Anda.
Ketahuilah, bahwa wajib bagi kita untuk mendalami empat masalah, yaitu :

1) Ilmu, ialah mengenal Allah, mengenal Nabi-Nya dan mengenal agama Islam berdasarkan dalil-dalil. 571 kata lagi

TAUHID

Resensi Buku "Agama"

  1. Identitas Buku
    1. Judul Buku : Agama
    2. Nama Pengarang : Dr. Sudarno Shobron, M.Ag. DKK
    3. Nama Penerbit : Lembaga Pengembangan Al – Islam dan Kemuhammadiyahan (LPIK) Universitas Muhammadiyah Surakarta…
  2. 345 kata lagi

Awwaluddin Makrifatullah: Mengenal vs Beriman Kepada Allah.….Mana Satu Yang Benar?

Sering diajar dalam kitab tauhid berkenaan Awwaluddin Makrifatullah (Perkara Utama Dalam Agama Adalah Mengenal Allah). Dalam masa yang sama dalil menyuruh kita beriman dengan Allah. 441 kata lagi

Asas Akidah

Keberanian & Mainan Perosotan

KEBERANIAN & MAINAN PEROSOTAN

Berawal dari keberanian dan keyakinan (serta mungkin ketidaktahuan akan bahaya), bocah mungil yang belum genap umur 2 tahun ini nekad melangkah. Mendekati mainan perosotan. 185 kata lagi

Parenting