Label » Taubat

Hati Kita

Berbicara tentang hati, bukan mudah. Tidak akan kita fahami walau yang bergetar itu hati kita. Hati ini mudah rapuh, serapuh ranting yang bisa dipatah. Tapi imanlah yang menebalkan sang hati agar terus kuat. 363 kata lagi

Bertaubat di Pagi dan Petang

Berkata Al-Hafizh Ibnu Rajab rahimahullah:

“Berkata sebahagian kaum Salaf:

Masuklah di waktu pagi sebagai orang-orang yang bertaubat dan masuklah di waktu petang sebagai orang-orang yang bertaubat! 119 kata lagi

Aqidah

ISTIGHFAR

Suatu hari ada orang yang mengadu kepada al-Hasan al-Bashri tentang lamanya paceklik, maka beliaupun berkata, “Beristighfarlah kepada Allah”.

Kemudian datang lagi orang yang mengadu tentang kemiskinan, beliaupun memberi solusi, “Beristighfarlah kepada Allah”. 122 kata lagi

Kultum

Membebaskan Diri dari Kezaliman Pemimpin

As-Syaikh Muhammad Nasiruddin Al-Albaani rahimahullaah berkata,

“Cara untuk membebaskan diri daripada kezaliman para pemimpin adalah para Muslim perlu bertaubat kepada Allah dan memperbetulkan Aqidah mereka, dan untuk melatih diri mereka dan keluarga mereka agar berada di atas Islam yang benar. 61 kata lagi

Aqidah

Bermaksiat kerana Mengikut Hawa Nafsu

Sufyan bin Uyainah rahimahullah:

“Barangsiapa yang bermaksiat kerana memenuhi hawa nafsunya, maka suruhlah ia untuk bertaubat. Sesungguhnya Nabi Adam ‘alayhis salaam bermaksiat dikeranakan mengikuti hawa nafsunya, maka diampuni oleh Allah dosanya. 29 kata lagi

Tazkiyah An-Nafs

Taubat Mengubah Keadaan

Al-Hassan al-Basri rahimahullah, dahulu apabila ada yang bertanya kepada beliau, “Tidakkan engkau keluar (memberontak terhadap pemimpin) untuk melakukan perubahan?”

Beliau menjawab,

(إن الله إنما يغير بالتوبة ولا يغير بالسيف) 22 kata lagi

Pemimpin