Tag » Tata Cara Shalat

Shalat Lintas Mazhab

Pengertian shalat secara lughat (bahasa) adalah do’a, sedangkan menurut istilah syara’ adalah beberapa ucapan dan gerakan yang di mulai dengan takbir dan di akhiri salam, dengan syarat dan rukun tertentu. 2.928 kata lagi

Fiqih

Panduan Ringkas Shalat (Bag. 3)

Ruku’ disertai thuma’ninah

Cara ruku’ :

  • Telapak tangan diletakkan pada lutut, seakan-akan tangan memegang erat lututnya, jari-jemari direnggangkan.
  • Membungkukkan badan dan meratakan punggung lurus sejajar muka lantai.
  • 404 kata lagi
Shalat

Panduan Ringkas Shalat (Bag. 2)

Tata Cara Shalat

Tata cara shalat harus mengikuti dan mencontoh shalatnya Nabi Muhammad shallallohu ‘alaihi wa sallam. Rasulullah shallallohu ‘alaihi wa sallam bersabda : 577 kata lagi

Shalat

Panduan Ringkas Shalat (Bag. 1)

Definisi Shalat

Shalat adalah : Suatu ritual berupa perkataan dan perbuatan yang disertai dengan niat tertentu dan syarat-syarat tertentu, diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. 252 kata lagi

Shalat