Tag » Tarekat

Pilih belajar syareat atau hakekat?

Dalam belajar Islam bila diamati akan mengarah 2 kelompok besar yakni yang fokus pada syareat dan satu lagi kelompok fokus pada hakekat. 2 kelompok ini muncul didasarkan pada cara dan sumber ilmu yang dipelajarinya masing masing. 468 kata lagi

Hati

Mengapa para Pengikut Haqqani saling Bertengkar?

salam u alaykum,
Saya mencintai Mawlana Syekh Nazim dan saya ingin menjadi muridnya, semoga Allah melindunginya.  Sebenarnya sudah 2 tahun saya ingin menjadikan beliau sebagai syekh saya, tetapi apa yang saya lihat pada Haqqani sangat mengganggu saya, mengapa para khalifahnya saling bertengkar?  323 kata lagi

Sufisme (Tasawwuf)