Tag » Tambak

Investasi Emas di Delta Sidoarjo

Kab. Sidoarjo merupakan salah satu kabupaten yang berada di Propinsi Jawa Timur. Kab. Sidoarjo sendiri salah satu kabupaten penggerak roda perekonomian JATIM yang dijuluki dengan GERBANG KERTO SUSILO. 162 kata lagi

Agen Properti

Talabahan @ Tambak, New Washington, Aklan

Talabahan located at Tambak, New Washington, Aklan is now the newest trend not only among Akeanon’s but also the tourists visiting the Province. If you are craving for oysters and other sea foods such as crabs, shrimps, mussel, clams, squids, fish, etc. 82 kata lagi

Iyak

“Mama, bilhan mo ‘ko ng bagong manika. Gusto ko po ‘yung nagsasalita,” ani ng isang anak sa kanyang ina nang makita niya sa telebisyon ang commercial ng bagong manikang nakakapagsalita at umiiyak. 168 kata lagi

Filipino