MUBAH.
Mubah: Orang yang mengerjakan atau meninggalkannya tidak diberi pahala dan tidak disiksa.
Kata المباح secara bahasa maknanya المعلان (dibiarkan). Sedangkan secara istilah:
ما لا يتعلق به امر ولا نهي بذاته 247 kata lagi