กล้องวงจรปิดไอพีเป็นที่นิยมมากในปัจจุบัน ส่วนการจ่ายไฟให้กล้องวงจรปิดไอพีนั้นเป็นเรื่องสำคัญเหมือนกัน กล้องวงจรปิดไอพีสามารถจ่ายไฟได้ 2 แบบ 1. Adapter 2. Switch Hub(POE) ซึ่ง 2แบบนี้ก็แตกต่างกัน แล้วแต่การใช้งาน

1.  Adapter สามารถจ่ายไฟให้กล้องได้ ทีละตัว เหมาะสำหรับ กล้องวงจรปิดที่ใช้งาน 1-4 ตัว เป็นต้น

ข้อดี  Adapter สามารถใช้ได้ทั้ง2 ระบบ กล้องวงจรปิดไอพีและกล้องวงจรปิดอนาล็อก 14 kata lagi