Tag » Sungmin

A 'Little' Touch

That annoying things, however, makes them happy. 1.354 kata lagi

Romance

[FANFICTION INA] Cooking! Cooking! CHAPTER 3

By Kimmy

Cho Kyuhyun (N), Lee Sungmin (Y), Cho Ahra (Y), Kim Heechul (Y), Lee Donghae (N)

Genderswitch

Romance NC 21+, Comedy -maybe- *mian kalo garing^^* 1.713 kata lagi

Fanfiction

[Trans-CWK] Shot 5: Too late | TeukKyu.

Shot 5: Too late.

Đó là tám giờ vào một buổi tối thứ ba bình thường. LeeTeuk đang ngồi với cái laptop và tìm kiếm một cái gì đó đang hiện diện ở đó. 4.151 kata lagi

KyuHyun

Dear Sungmin Oppa

Dear Sungmin Oppa,
Anneoyong!
Oppa! I know you dont know me and its a little late to tell you this but, congratulations for being finally married! 281 kata lagi

[FANFICTION INA] Cooking! Cooking! CHAPTER 2

By Kimmy

Cho Kyuhyun (N), Lee Sungmin (Y), Cho Ahra (Y), Kim Heechul (Y), Lee Donghae (N)

Genderswitch

Romance NC 21+, Comedy -maybe- *mian kalo garing^^* 1.746 kata lagi

Fanfiction

[FANFICTION INA] Cooking! Cooking! CHAPTER 1

By Kimmy

Cho Kyuhyun (N), Lee Sungmin (Y), Cho Ahra (Y), Kim Heechul (Y), Lee Donghae (N)

Genderswitch

Romance NC 21+, Comedy -maybe- *mian kalo garing^^* 1.359 kata lagi

Fanfiction

[FANFICTION INA] Cooking! Cooking!

SUMMARY

Cooking! Cooking!

By Kimmy

Cho Kyuhyun (N), Lee Sungmin (Y), Cho Ahra (Y), Kim Heechul (Y), Lee Donghae (N)

Genderswitch

Romance NC 21+, Comedy -maybe- *mian kalo garing^^* 81 kata lagi

Fanfiction