Tag » Sunda

bentar lagi aku nikah,,, aku bagaimana??? #cartoon #AksaraSundaKaganga

from Instagram @sundanesian : http://ift.tt/1OI1BSc, Aksara Sunda Kaganga, bentar lagi aku nikah,,,
aku bagaimana???
#cartoon #AksaraSundaKaganga, Join on BBM CHANNEL,,, C002E2F9B

Sunda

Apakah dia merindukanku? #cartoon #AksaraSundaKaganga

from Instagram @sundanesian : http://ift.tt/1Tr5OPQ, Aksara Sunda Kaganga, Apakah dia merindukanku?
#cartoon #AksaraSundaKaganga, Join on BBM CHANNEL,,, C002E2F9B

Sunda

Dia masih ada didepanku tapi aku sudah merindukannya... #cartoon #AksaraSundaKaganga

from Instagram @sundanesian : http://ift.tt/1XlA4Nd, Aksara Sunda Kaganga, Dia masih ada didepanku
tapi aku sudah merindukannya…
#cartoon #AksaraSundaKaganga, Join on BBM CHANNEL,,, C002E2F9B

Sunda

biarkan hujan membasahi bumi... hm.. #cartoon #AksaraSundaKaganga http://ift.tt/24YhFsw

from Instagram @sundanesian : http://ift.tt/24YhFsw, Aksara Sunda Kaganga, biarkan hujan membasahi bumi…
hm.. #cartoon #AksaraSundaKaganga
http://ift.tt/24YhFsw, Join on BBM CHANNEL,,, C002E2F9B

Sunda

Pagi yang indah... #cartoon #AksaraSundaKaganga

from Instagram @sundanesian : http://ift.tt/1YwWFVU, Aksara Sunda Kaganga, Pagi yang indah… #cartoon #AksaraSundaKaganga, Join on BBM CHANNEL,,, C002E2F9B

Sunda

Pacaran ngga ya??? #cartoon #AksaraSundaKaganga

from Instagram @sundanesian : http://ift.tt/1sgtagm, Aksara Sunda Kaganga, Pacaran ngga ya???
#cartoon #AksaraSundaKaganga, Join on BBM CHANNEL,,, C002E2F9B

Sunda

Jimi dan siti, #cartoon #AksaraSundaKaganga #FunnyStory,,, text Néng,,, Apa a? gapapa.... iiih...

from Instagram @sundanesian : http://ift.tt/1XbW5Oq, Aksara Sunda Kaganga, Jimi dan siti, #cartoon #AksaraSundaKaganga #FunnyStory,,, text
Néng,,,
Apa a?
gapapa….
iiih…, Join on BBM CHANNEL,,, C002E2F9B

Sunda