Tag » Sunda

#Pupuh: Alim Dicandung (#Kinanti)

Kuring teupurun dicandung
Sieun manggihan kapeurih
Asa mending lalagasan
Batan arék dinyenyeri
Hampura lain rék nolak
Da kuring gé boga ati
—***—
#Pupuh #Kinanti diapungkeun ku… 209 more words

Sunda

#Pupuh: Sinom

PUPUH SINOM

Bathin ku asa nalangsa.
Mana nyeri-nyeri teuing.
Acan lila ka alaman.
Cik keneh abah ngajingking.
Waktu leumpang rek indit.
Maksud ngajagjagkeun suku.
Bari make penyangga. 97 more words

Sunda

#Pupuh: Gurisa

PUPUH GURISA

Hayang pendak jeung nu gandang
Anu masih kénéh bujang
Nu tegep kulitna umyang
Nu rada jangkung langkoyang
Nu kabogana teu nguyang
Béréhan kapada urang… 161 more words

Sunda

#Fikpon: Moro Maung

MORO MAUNG

Di hiji lembur jalma èwor ku maung. Èta maung geus ngala pati lima warga. Euweuh jalma sahulu nu bisa naklukeun èta raja alas nu kacida gangasna. 123 more words

Sunda

#Fikpon: Lalajo

LALAJO MAÈN BAL

+: “Mana karcis?”
-: “Da abdi mah sanès badè lalajo maèn bal, Pa..”
+: “Rèk naon atuh??”
-: “Bade lalajo wasit. Mingpin pertandingan jujur teu? 18 more words

Sunda

#Fikpon: Karajinan (Handcraft)

KARAJINAN

Jang Ahdi bade angkat ka sakola, saged dangdos. Ngango topi beureum rada peang, acuk bodas semu koneng sareng lancingan beureum rada logor tilas rakana. 54 more words

Sunda

#Pupuh: Katering

#pupuhkinanti

Sanes abdi kumawantun
Mung ditingal titatadi
Diobrolkeun katuangan
Sugan bade muka ketring
Abdi bade ngaraosan
Nu sanes ge siap ngantri
—***—
#ieupupuhpertama #catet
#pupuh #kinanti 62 more words

Sunda