Sudah hampir enam tahun kalau kami tiada salah tak ke Palembang. Sebenarnya kami tiada mengenal betul bandar nan satu ini. Pada kedatangan kami nan pertama, tak pula berpesiar menengok keadaan bandar melainkan hanya ke beberapa tempat saja. 309 kata lagi