Tag » Sujud Sahwi

Sujud Sahwi dan Rukun Shalat

Hal yang Menyebabkan Sujud Sahwi:
Penyebab sujud sahwi secara syar’I dibagi menjadi empat bagian, yaitu terjadi kekurangan rakaat, terjadi kelebihan rakaat, tidak atau terlupa tasyahud awal dan adanya keraguan. 336 more words

Kajian Islam

2 Jenis Sunat Di Dalam Solat


Sunat ketika melakukan Solat ada dua jenis iaitu sunat ab’adh dan sunat hai’ah.

Sunat ab’adh ialah setiap perkara yang sangat dituntut untuk dilaksanakan di mana jika ditinggalkan maka sunat diganti dengan… 404 more words

Agama