Tag » Stt

Tư duy sử của người hiện đại trong các thảo luận về chuyện của người khác

Stt của anh Minh Đào, có tính liệt kê và nói cho bạn bè nghe là chính, vì nhiều khái niệm được nhắc đến chứ không diễn giải kĩ. 580 kata lagi

The Normal Life

Vin School và Ivy

<Stt của anh Đàm Quang Minh, nguyên hiệu trưởng FPT, nay là hiệu trưởng ĐH Thành Tây>

Các insights là bổ ích. Mặc dù các insight liên quan đến “business majors” thì có khả năng nhận ra, vì người ta không dấu và tôi cũng quan tâm; nhưng insight về “medical majors” thì tôi ít quan tâm nên khá mới mẻ.  1.267 kata lagi

The Real Vietnam

St. Thomas Travel Guide

Getting There

One of my best friends, Angela, moved to St. Thomas in June 2017 (pre-hurricane season). I’ve always wanted to go visit her, and I finally found the time this spring. 820 kata lagi

Travel

Significant Insider Selling Continues at State Street (STT)

Thursday, March 01, 2018 10:15 PM ET

Significant Insider Selling Continues at State Street (STT)

A SEC filing today disclosed a notable insider sale of State Street shares as — Andrew P Kuritzkes, Officer — disposed of 10,248 shares in the company having a market value of approximately $1,108,574. 239 kata lagi

UpTick

Significant Insider Selling Continues at State Street (STT)

Thursday, March 01, 2018 10:15 PM ET

Significant Insider Selling Continues at State Street (STT)

A SEC filing today disclosed a notable insider sale of State Street shares as — Andrew P Kuritzkes, Officer — disposed of 10,248 shares in the company having a market value of approximately $1,108,574. 239 kata lagi

UpTick

State Street (STT) Insiders Make Significant Share Sales

Tuesday, February 20, 2018 10:15 PM ET

State Street (STT) Insiders Make Significant Share Sales

A notable level of insider sales in State Street was revealed in form 4 documents filed with the SEC today. 272 kata lagi

UpTick

Curious Case of Long-term Capital Gains tax exemption

In the Finance Act of 2004, the then finance minister introduced the Securities Transaction Tax (STT) on sale of equity shares and simultaneously provided an exemption, under Section 10(38) of the Act from payment of Long-term Capital Gains tax (LTCG) if STT was paid on the sale transaction. 427 kata lagi

Analytics