Tag » Sindiran

MUTIARA KATA 848:

BENDA YANG BUSUK JIKA DISIMPAN AKHIRNYA AKAN BERBAU JUGA (ARINI)

Mutiara Kata

MUTIARA KATA 846:

MUTIARA KATA 846:
BIASA SEORANG PENIPU AKAN BERPURA-PURA BAIK DIDEPAN MATA SEMUA ORANG. HANYA MANGSA YANG PERNAH DITIPU TAHU BAHAWA DIA ADALAH PENIPU (Anisa)

Mutiara Kata

PI010 - Majas

“Buatlah kalimat atau paragraf yang menggunakan variasi dari majas.”

Pada project ini, aku akan menuliskan contoh-contoh dari Majas. Majas adalah suatu gaya bahasa yang berbentuk kiasan atau perumpamaan yang digunakan untuk memperindah suatu kalimat baik itu lisan atau pun tertulis dengan memanfaatkan kekayaan bahasa untuk menimbulkan kesan imajinatif bagi penyimak dan pembicaranya. 1.900 kata lagi

Project