Tag » Simbol

Mengapa Wisuda Masih Begitu Penting?

Lulus dari perguruan tinggi tampaknya bukan perkara mudah. Mahasiswa angkatan tua pasti paham soal itu. Beberapa kawan membagi pengalaman lulus dari kampusnya. Kelulusan ternyata juga butuh biaya besar. 643 kata lagi

Esai

Apare Beatrice (8)

«Îndată ce-am fost pe pragul celei de-a doua vîrste şi-am părăsit viaţa, acesta s-a rupt de mine şi s-a dat altcuiva» (v. 124-126). La sfîrşitul adolescenţei, cînd Beatrice a murit, Dante s-a îndepărtat de ea şi i s-a dăruit altei femei. 1.413 kata lagi

Alegorie

Apare Beatrice (2)

«Toţi spuneau: ‘Benedictus qui venis!’, şi flori azvîrlind deasupra şi-mprejur, ‘Manibus, oh, date lilia plenis!’» (v. 19-21). Participanţii la procesiune salutau noua apariţie cu o formulă biblică faimoasă. 676 kata lagi

Alegorie

Apare Beatrice (1)

Cîntecul de slavă. Se iveşte Beatrice, sub petale de flori şi invocaţii alegorice. Virgiliu dispare. Emoţia intensă a lui Dante. Dojana aspră venită de la Beatrice, pentru rătăcirea lui morală. 914 kata lagi

Alegorie

Procesiunea mistică (8)

«În spatele grupului abia arătat am văzut doi bătrîni în straie diferite, dar asemenea-n purtările lor demne şi grave. Unul se-arăta dintre urmaşii măreţului Hipocrat, pe care natura l-a creat pentru vietăţile mai îndrăgite» (v. 765 kata lagi

Evul Mediu

Procesiunea mistică (7)

«Nici la Roma car aşa frumos nu l-a sărbătorit pe Africanul, sau pe August; ba chiar şi-al Soarelui ar fi sărac faţă de el; acela al Soarelui care, ieşind din drum, a fost ars la ruga Terrei credincioase, cînd Jupiter a fost în taină drept» (v. 702 kata lagi

Evul Mediu

Procesiunea mistică (6)

«Fiecare era-mpănat cu şase aripi, iar penele pline de ochi; şi ochii lui Argus, de-ar fi vii, aşa ar fi. Spre a le descrie formele nu mai risipesc rime, cititorule; căci altă cheltuială îmi dă ghes, încît la aceasta nu mă pot întinde» (v. 864 kata lagi

Evul Mediu