Label » Sila Pertama

Mengais “yang Adil dan Beradab”

Opini Flores Pos, 31 Mei 2014

  • Memaknai Hari Lahir Pancasila

Oleh AVENT SAUR

Sila kedua mengandung cita-cita kemanusiaan yang lengkap, yang bersumber pada hakikat manusia. 1.143 kata lagi

Tentang Pancasila I

Mas, Mbak, pada tahu Pancasila kan? Masih hafal lima butir ideologi bangsa itu? Kalau ada yang lupa, ini aku ingatkan tentang lima sila itu sekaligus sejarahnya sedikit-sedikit yaa.. 416 kata lagi

Jangan Dibaca! Gak Mutu.

Tono dan Tuhan

Di sebuah desa dipinggir gunung yang tinggi, tinggalah kakak beradik bernama Tono dan Tini. Ayah mereka adalah seorang petani yang sehari-hari bekerja di sawah untuk menanam padi. 393 kata lagi

Sila Pertama