Mubah/boleh keluar dari rumah untuk sholat bersama orang laki2 di masjid. Akan tetapi, yang perlu digarisbawahi adalah sholat dirumah lebih besar pahalanya bagi wanita daripada di masjid… 448 kata lagi