Misi Laskar Barito : mencari masjid di daerah Gondangsari