Tag » Shizuka

Doraemon tập 444 (chiếc mũ siêu nhiên và câu chuyện về chiếc ô đáng yêu)


Doraemon tập 444 (chiếc mũ siêu nhiên và câu chuyện về chiếc ô đáng yêu)

Doraemon tập 444 (chiếc mũ siêu nhiên và câu chuyện về chiếc ô đáng yêu)

Doraemon (Tập 429)_ Hình nộm đất sét bí ẩn của Nobita & Cửa buồng không tồn tại


Doraemon (Tập 429)_ Hình nộm đất sét bí ẩn của Nobita & Cửa buồng không tồn tại

Doraemon (Tập 429)_ Hình nộm đất sét bí ẩn của Nobita & Cửa buồng không tồn tại… 25 kata lagi

Doraemon Soumen Nước Chảy & Esper Đến Chậm 10 Phút


Doraemon Soumen Nước Chảy & Esper Đến Chậm 10 Phút

Doraemon Soumen Nước Chảy & Esper Đến Chậm 10 Phút

HD Doraemon Ep 50 + Jaiko đừng khóc & Tác phẩm mới của Jaiko


HD Doraemon Ep 50 + Jaiko đừng khóc & Tác phẩm mới của Jaiko

Ep 050 Jaiko!!! Đừng khóc & Tác phẩm mới của Jaiko… 146 kata lagi

Japan Roadside Shoe

Courtesy of our friend from Tokyo Shizuka. Many thanks for this poignant shot. A single runner on the road to somewhere, Japan.

single running shoe.

Solo

Shibajuku Girls Shizuka doll - first impression, review and comparison.

When I first saw the Shibajuku Girls dolls my eyes literally popped out. However, this is my normal reaction to something that catches my attention a lot and this is the time I just need that something to have. 914 kata lagi

Dolls

Hikone

First contribution courtesy of a long time friend and colleague from 2002, Shizuka. Many thanks!

This comes from Hikone, Shiga Prefecture in Japan.

Single black men’s shoe.

Solo