Inilah sebuah buku yang kecil Fathul Izar yang mirip dengan buku Qurrotul Uyun dan Uqudulijain dalam hal membina keluarga, fathul izar lebih ringkas dan praktis bentuknya tapi tinggi kedudukannya dan besar manfaatnya. 98 kata lagi