Tag » Sahabat Nabi

Abdullah bin Mas’ud

Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Mas’ud bin Ghafil al-Hudzali. Nama julukannya “Abu Abdirahman”. Ia sahabat ke enam yang paling dahulu masuk islam. Ia hijrah ke Habasyah dua kali, dan mengikut semua peperangan bersama Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wassalam. 1.478 kata lagi

Tarikh

Penggalan nasihat terakhir Abu Bakar r.a (1)

Ketahuilah bahwa tiada amalan yang lebih bermakna dan berdaya guna dari yang kalian lakukan selain keikhlasan yang utuh dalam menjalanakan ketaatan kepada Allah. Perihalah Amanah yang Dia percobakan kepada kalian dengan memperbanyak amalan amalan sunnah sebab hal tersebut dapat menutupi kekurangan dalam menjalankan perintah wajib-Nya.

The Real Hero

MEMIMPIN UMAT DI TENGAH BADAI FITNAH

BIOGRAFI KHALIFAH ALI BIN ABI THALIB
RADHIYALLAHU ‘ANHU

Oleh Rimbun Natamarga

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ‘anhu adalah salah satu pahlawan terbesar Islam sepanjang masa. Lahir sekitar tujuh tahun sebelum kenabian Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam, Ali adalah salah satu anak laki-laki pasangan Abu Thalib—yang bernama Abdi Manaf bin Abdul Muththalib—dan Fatimah binti Asad radhiyallahu ‘anha. 2.165 kata lagi

Ali

Beberapa Pujian Sahabat dan Ulama Salaf kepada Muawiyah R.A (2-habis)

Kedelapan, keterangan Abdullah bin Mubarok – gurunya Imam Bukhari – (w. 181 H) pernah mengatakan,

”Debu yang masuk ke hidungnya Muawiyah, lebih baik dari pada Umar bin Abdul Aziz.” 309 kata lagi

Alim Ulama

Beberapa Pujian Sahabat dan Ulama Salaf kepada Muawiyah R.A (1)

Pertama, dari Ibnu Abi Mulaikah – ulama tabiin – (w. 117 H). Beliau menceritakan, bahwa ada orang yang bertanya kepada Ibnu Abbas radhiyallahu ‘anhuma, ”Apa komentar anda tentang Muawiyah, dia witir satu rakaat?. 371 kata lagi

Sahabat Nabi

Tiga Hal Istimewa dari Abu Sufyan untuk Rasulullah

Ibnu Abbas menceritakan,

Kaum muslimin tidak mempedulikan Abu Sufyan dan tidak mau duduk bersamanya. Kemudian Abu Sufyan berkata kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, 119 kata lagi

Muhammad SAW

Sahabat Muawiyah bergelar Kholul Mukminin

Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ‘anhuma, termasuk sahabat Rasulullahshallallahu ‘alaihi wa sallam. Beliau masuk islam pada waktu fathu Mekah. Ada juga riwayat yang menyebutkan, beliau masuk islam ketika perjanjian Hudaibiyah. 116 kata lagi

Sahabat Nabi