Tag » Rukun Islam

Lagu PAUD Islami

Karena saya punya anak balita yang di daycare / sekolahnya ada kegiatan belajar mengaji dan juga setiap pagi ada circle time yang juga diisi dengan membaca surat-surat pendek, do’a sehari-hari, dan tentunya nyanyi-nyanyi lagu bernuansa islami… jadi saya suka mendengar anak saya  127 kata lagi

Parenting

Arbaun Nawawiyah 6

الحديث الثالث

Hadits Ketiga

عن أبي عـبد الرحمن عبد الله بن عـمر بـن الخطاب رضي الله عـنهما ، قـال

Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin al-Khattab semoga Allah meridai keduanya, dia berkata: … 70 kata lagi

Imam An-Nawawi

Kenapa Gelar Haji Hanya Ada Di Indonesia

Kenapa Gelar Haji Hanya Ada Di Indonesia. Musim haji sudah mulai beres di tahun 2016, segelumit kisah para haji akan mewarnai kepulangan dan berbagi cerita bersama keluarganya, tetangga bahkan teman – teman jamah haji. 509 kata lagi

Otak-Otak

RUKUN ISLAM - MEMAHAMI & MENDALAMI MAKSUD 5 PERKARA DALAM RUKUN ISLAM

MEMAHAMI & MENDALAMI MAKSUD 5 PERKARA DALAM RUKUN ISLAM

Rukun Islam merupakan pokok ajaran Islam sebagai agama yang dirahmati Allah SWT. Oleh kerana itu, rukun Islam wajib untuk diketahui dan dilaksanakan oleh seluruh umat Islam. 75 kata lagi

Android

Antara 'Zakat Mall', Zakat Maal dan Zakat di Mall

Antara ‘Zakat Mall’, Zakat Maal dan Zakat di Mall

Bagi orang muslim Zakat merupakan rukun Islam yang ke-4. Zakat adalah mengeluarkan sebagian harta tertentu yang dimiliki, dengan ketentuan tertentu untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan dengan ketentuan tertentu pula. 532 kata lagi

Inspiring

RUKUN ISLAM

Seperti yang sama sama kita ketahui bahwasannya syarat sah seorang islam itu adalah melaksanakan rukun islam terlebih dahulu.

Arti rukun itu sendiri adalah sesuatu yang harus dikerjakan dalam memulai sesuatu pekerjaan… 42 kata lagi

Rukun Islam