BAB I

PENDAHULUAN

  1. LATAR BELAKANG MASALAH

Al-Quran merupakan mu’jizat terbesar Nabi Muhammad SAW, kemu’jizatannya terkandung pada aspek bahasa dan isinya. Di aspek bahasa Al-Qur’an mempunyai tingkat fasohah dan balagoh yang tinggi. 678 kata lagi