Tag » Ridha

Cara agar dekat kepada Allah menurut Sheikh Abdul Qadir Jailani

Dalam kitab Futuhul Ghaib, Syekh Abdul Qodir Jailani memberikan resep singkat cara mendekatkan diri kepada Allah sbb: 56 kata lagi

Hati

Ridha dengan Takdir-Nya

Kamu masih ingat kan, bahwa kamu sendiri yang pernah berdoa pada Allah tentang dua hal itu? Berdoa dengan sadar, tanpa paksaan. Keadaan pertama begini, dan keadaan kedua begitu. 310 kata lagi

Sabar

Dalil Imamah Imam Ali bin Musa al-Ridha as

Ketika imam musa bin ja’far al-kazhim wafat, muncul sekte baru pada syiah yakni waqifi yang menolak Imamah Imam Ali bin Musa al-Ridha as. Untuk itu, kami akan mencoba menampilkan riwayat shahih tentang dalil keimamahan Imam Ali Ridha as, berikut ini. 144 kata lagi

Imam

“Dan keridhaan Allah itu adalah lebih besar.” At-Taubah: 72.

Sehingga shufi perempuan Rabi’atul ‘Adawiyah, ketika ditanyai orang tentang surga, dia menjawab: “Dimanapun aku akan ditempatkan Tuhan, terserahlah pada Tuhan, asal satu perkara aku tetap diberi-Nya, yaitu ridha-Nya.”

19 kata lagi
Batinlinda

Relakan Kehilangan

Kehilangan itu biasa dalam hidup. Sesuatu hilang untuk memberi ruang agar sesuatu yang lain bisa masuk ke dalam hidup kita.

Boleh jadi sesuatu yang hilang itu selama ini menghambat kehadiran sesuatu yang lebih besar dalam hidup kita. 85 kata lagi

Renungan

Dia, yang wajib dibahagiakan...

Wahai suami, jika ada wanita yang wajib engkau bahagiakan maka tidak lain tidak bukan adalah Ibumu. Ridha ibumu menentukan kebahagiaanmu di dunia dan akhirat.

Wahai istri, jika ada laki-laki yang wajib engkau bahagiakan maka tidak lain tidak bukan adalah Suamimu. 26 kata lagi

Renunganku