Tag » Revo

Juhyou no Kun

Bài này tương tự bài Juhyou no hana nên thôi khỏi nói lại nữa. Nói chung là những bài Revo đăng trên web khi mình dịch mình sẽ chỉ để lời dịch thôi, không đăng phần kanji nữa. 360 kata lagi

Lời Dịch

Juhyou no hana

Đây là một trong những bài kiểu có một đoạn nhạc và một câu chuyện tương ứng mà Revo đăng lên web từ trước khi có Sound Horizon. 551 kata lagi

Lời Dịch

Vision Express Now Carries Sport Brands

Vision Express is known as the number 1 leading optical retailer in Europe and its franchise here in the Philippines – Vision Express Philippines was also known as the provider of best quality services and products through their experts Optometrists and their global brands they carry.  539 kata lagi

More Happiness

Maui Jim, Revo, Julbo and Shamir Attitude III Sport Lenses are now available at Vision Express

Vision Express now carries Sports Brands – Maui Jim, Revo, Julbo and Shamir Attitude III  Sport Lenses.

Leading top-quality eyewear store, Vision Express, added brands for sports and active lifestyle into their wide-array of choices of  prescription and non-prescription lenses to cater to all your eyewear needs. 716 kata lagi

Running Gear

Download Firmware Spc S3 Revo

Firmware SPC S3 Revo Plus Ultradroid Jellybean Via Sp_Flashtool. Download: Here: Firmware Xiaomi Redmi Note 1 LTE Spesifikasi Lengkap SPC S3 Revo Fitur: Built-in GPS Google Play (Aplikasi & Permainan) salah download, aplikasi error, software room spc s3revo+ Download software dan firmware tools; driver; iklan; firmware spc. 275 kata lagi

Download