Tag » Revo

[English Subtitles] 14-moji no Dengon - Eiko Matsumoto @ Linked Horizon

Composition: Revo
Lyrics: Revo
Vocal: Eiko Matsumoto

Album: Shingeki no Kiseki
From anime “Shingeki no Kyojin”

Lyrics Translation