Tag » Rahmİ

Timur'un Sözde Vasiyetnamesi

Açıklama: Timur Han’ın kendinden sonra imparatorluğunu yönetecek olan torunlarına bıraktığı bir vasiyetnamenin olduğu söylenir. Hatta M. Rahmi, bu vasiyetnameye ait bir örneği Cenevre Üniversitesi’nin kütüphanesinde gördüğünü söyler. 3.313 kata lagi

Kendimi Kendim Yaratsaydım * Bedri Rahmi Eyuboğlu

BEŞİNCİ MEKTUP
Kendimi Kendim Yaratsaydım
Kendi çamuruma kendimi katsaydım
Kendimi kendim yaratsaydım!
Evvelâ eldiven gibi çevirip tersine içimi, günahlarımı ayıklardım.
Ağrılarımı yakalayıp bellerinden,
Şüphelerimi tutup ellerinden denize atardım. 134 kata lagi

Bedri