Hari ini adalah Hari Arafah. Hari dimana seluruh berkumpul dan berdzikirdi Padang Arafah. Wukuf di Arafah ini merupakan puncak ibadah dari seluruh rangkaian pelaksanaan rukun haji. 231 kata lagi