Tag » Profil Sekolah

Visi, Misi & Moto

Visi
SMK Kangkong akan menjadi Sekolah Terbilang di Negeri Kelantan pada Tahun 2015

Misi
Memberikan pendidikan yang menyeluruh melalui pendekatan bersepadu bagi melahirkan pelajar cemerlang berlandaskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan

Moto
ILMU PENYULUH HIDUP

Profil Sekolah

Piagam Pelanggan

IBU BAPA
– Segala aduan dan rayuan secara bertulis diproses dalam masa 1 minggu.
– Borang permohonan pertukaran sekolah diproses dengan kadar segera sebelum dihantar kepada pihak berkenaan. 32 kata lagi

Profil Sekolah

Lagu Sekolah

Lagu: Zuki

Lirik: Chemilin

KAMI PELAJAR SMK.KANGKONG 

BERWAWASAN DAN BERDISIPLIN   

TEKUN BELAJAR DAN BERDIKARI

PENUH SOPAN DAN DEDIKASI

BERILMU DAN BERHEMAH TINGGI

BERCITA-CITA MURNI

SELAGI MASIH TERDAYA… 39 kata lagi

Profil Sekolah

Sejarah Sekolah

Sekolah ini ditubuhkan pada tahun 1965 dengan nama asal Sekolah Menengah Rendah Kangkong. Pengetua yang pertama ialah Tuan Hj. Wan Yusoff bin Wan Salleh. Pelajar-pelajarnya datang daripada sekolah-sekolah rendah sekitar iaitu SK Kangkong, SK Kelar, SK Kubang Chenok, SK Cabang Tiga Chetok dan SK Bendang Pauh. 170 kata lagi

Profil Sekolah