Tag » Profil Sekolah

FALSAFAH PENDIDIKAN NEGARA

Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani,emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. 29 kata lagi

PROFIL SEKOLAH

Visi, Misi & Moto

Visi
SMK Kangkong akan menjadi Sekolah Terbilang di Negeri Kelantan pada Tahun 2015

Misi
Memberikan pendidikan yang menyeluruh melalui pendekatan bersepadu bagi melahirkan pelajar cemerlang berlandaskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan

Moto
ILMU PENYULUH HIDUP

Profil Sekolah

Piagam Pelanggan

IBU BAPA
– Segala aduan dan rayuan secara bertulis diproses dalam masa 1 minggu.
– Borang permohonan pertukaran sekolah diproses dengan kadar segera sebelum dihantar kepada pihak berkenaan. 32 kata lagi

Profil Sekolah

Lagu Sekolah

Lagu: Zuki

Lirik: Chemilin

KAMI PELAJAR SMK.KANGKONG 

BERWAWASAN DAN BERDISIPLIN   

TEKUN BELAJAR DAN BERDIKARI

PENUH SOPAN DAN DEDIKASI

BERILMU DAN BERHEMAH TINGGI

BERCITA-CITA MURNI

SELAGI MASIH TERDAYA… 39 kata lagi

Profil Sekolah