Dahulu semasa berkuliah kami ingat salah seorang dosen menjelaskan perihal perkembangan kehidupan manusia Sang dosen menerangkan kehidupan manusia semenjak awal berkembangnya peradaban manusia itu sendiri. Ada yang telah berkembang hingga mencapai kemajuan dan ada pula yang lambat berkembangnya sehingga kehidupan nan masih jauh itu dapat kita saksikan pada beberapa tempat hingga masa kini. 307 kata lagi