Label » Piagam Madinah

PANCASILA, AJARAN AGAMA-AGAMA

Setelah mengamati akhir-akhir ini, sudah banyak aktifis yang terang-terangan mempertentangan Pancasila dan agama, khususnya agama Islam, maka terasa perlu merilis dengan mengedit seperlunya bahagian awal dari Bab Pertama isi buku… 1.625 kata lagi

HUKUM

Sejarah Piagam Madinah

Piagam Madinah merupakan bentuk piagam pertama yang tertulis secara resmi dalam sejarah dunia. Sebagai gambaran awal, Piagam Madinah adalah undang-undang untuk mengatur sistem politik&sosial masyarakat pada waktu itu. 577 kata lagi

Pengetahuan

Masa Nabi Muhammad SAW Pada Periode Makkah dan Madinah

Kata Pengantar

Segala puja dan puji bagi Allah SWT, zat penguasa seluruh alam jagat raya. Teriring pula salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. 2.326 kata lagi

Semester 2

Perjuangan Nabi Muhammad di Madinah

RINGKASAN SEJARAH PENDIDIKAN ISLAM
PERJUANGAN NABI MUHAMMAD SAW DI MADINAH
NAMA : FIKRI YOGI
NIM : 10916006180
PERJUANGAN NABI MUHAMMAD DI MADINAH

A. Hijrah Nabi Muhammad Saw ke Madinah… 2.681 kata lagi

Artikel Islami

PIAGAM MADINAH

PIAGAM MADINAH

Ini adalah piagam dari Muhammad Rasulullah Saw., di kalangan
Mukminin dan Muslimin (yang berasal dari) Quraisy dan Yatsrib
(Madinah), dan yang mengikuti mereka, menggabungkan diri dan… 1.308 kata lagi

Agama

Aku dan Piagam Madinah

Membaca berita hasil kenyataan Penasihat Majlis Agama Islam Negeri Johor, Datuk Nooh Gadut mengenai Islamophobia di kalangan masyarakat barat agak mengejut aku…

Nooh menyarankan salah satu fasal dalam 47 fasal Piagam Madinah perlu didedahkan kepada masyarakat barat supaya dapat dikikiskan budaya Islamophobia…malah, Timbalan Pengajian Tinggi, Datuk Saifuddin Abdullah berkata, … 369 kata lagi

Idea

BANI QURAIDHAH: SEBUAH TELADAN CARA HIDUP BERDAMPINGAN

Piagam Madinah

Langkah pertama yang dilakukan Rasulullah SAW setelah beliau menginjakkan kakinya di Madinah adalah membuat sebuah piagam kesepakatan antara seluruh suku-suku yang ada di Madinah. 852 kata lagi

Sistem Masyarakat Islam