Sekiranya memang dalam setiap fase dan tahapan penting hidup ini, Dia membuat hamba ini memulainya dengan ‘sendirian’. Teringat saat diri memulai mengenyam pendidikan formal. Dipisahkan tempat menimba ilmunya dari saudara kandung. 255 kata lagi