Perbincangan antara faktor baka atau persekitaran yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan individu.


  Bile memperkatakan antara faktor baka atau persekitaran yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan seseorang individu. 297 kata lagi